دستگاه ضدعفونی و تصفیه کننده هوا

دور کننده حیوانات موذی سری 930
ژوئن 28, 2018
 
زندگی عاری از آلودگی با محصولات تصفیه و ضدعفونی هوای هلدینگ دفندر

در حال حاضر با توجه به انواع آلـــودگی‌ها در هوای شــهرهای بزرگ و صــنعتی ، اســتفاده از دســتگاه تصفیه هوا در منزل و مـحیط کار حتی با وجود پنجره های دو جداره که از ورود دوده و ذرات معلق هوای شهرهای آلوده به داخل جلوگیری می‌کند ازمهمترین ملزومات زندگی می باشد.

طرح صنعتی

در این طرح از دستگاه مدل صنعتی با ابعاد بزرگتر و قدرت تصفیه و ضدعفونی هوا در شعاع بیشتر را داردآلودگی صنعتی برای انسان خطرناکتر هست و میزان سم ورودی به بدن بیشتر بوده و قطعا میزان ابتلا به انواع بیماری عفونی ، ریوی و عصبی بیشتر شده هر چه مدت قرار گرفتن در معرض ذرات معلق، طولانی‌تر و یا غلظت این ذرات در هوا بیشتر باشد، تاثیرات خطرناک‌تری بر سلامتی دارد بنابراین، مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه برای اجتناب از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا، حفظ تهویه مناسب در محیط‌هایی است که انسان‌ها حضور دارند (باز کردن پنجره‌ها یا داشتن سیستمی مثل تصفیه هوا که موجب گردش هوا به صورت مرتب می‌شود). در بسیاری از موارد، قرار گرفتن در معرض هوای آلوده، توسط هیچ یک از حواس انسانی محسوس نیست. دلیل این امر آن است که تمرکز آلاینده‌های موجود در هوا کمتر از آن است که انسان بتواند بو یا مزه آن را بفهمد.

طرح خانگی

با تغییر سبک زندگی و رشد جوامع اقلیم های جغرافیایی نیز دست خوش تغییر شده و میزان آلودگی هوا نیز نسبت به سالهای افزایش چشمگیری داشته ورود دود(بخصوص دود سیگار) و عوامل ریز معلق در هوا باعث افزایش بیماری ریوی و عفونت در بزرگسالان و کودکان می شود،یکی ازبیماری های بسیار خطرناک در سالهای اخیر بیشتر رشد کرده سرطان بوده و که یکی از دلایل سرطان ریه آلودگی های معلق در هوا می باشد.استفاده از دستگاههای تصفیه برای داشتن هوای پاک در ریه ها الزامیست. دستگاههای بسیاری بعنوان دستگاه تصفیه هوا وجود دارد ولی دستگاه وسپار دارای یک مزیت بسیار مهم هست چرا که این دستگاه قابلیت استفاده در اتومبیل را دارد و میتوان از طریق این دستگاه فضای داخلی اتوموبیل را از دود ماشینی ها، گاز کولر که یکی دلایل سرطان در زنان هست و در زنان ایجاد نابروری میکند و همینطور دود سیگار را تصفیه میکند.